จับกระบะขน 19 คนไทยทำงานบ่อนพม่า หน
นายอำเภอแม่สอดลุยเอง บุกจับกระบะต้องสงสัย 2 คัน ขน 19 คนไทยทำงานบ่อนพนันในฝั่งจังหวัด
คุยกับแดน ปฐมวาณิชย์ ชายผู้เขียนฝัน
โปรตีนทางเลือก คือ อนาคตของโลก ตอนที่อยากทำธุรกิจ ผมก็คิดการใหญ่ อยากเป็นผู้ผลิต Plan