Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลดอนกำ
     ตำบลดอนกำ เป็นการตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ คือ สภาพพื้นที่ตำบลเป็นที่ดอน และมีต้นระกำอยู่หนาแน่นมาก จึงมีชื่อว่า “ดรระกำ” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ดอนกำ”  ซึ่งคำว่า “ดร” และ “ระ” ถูกตัดหายไป
     ตำบลดอนกำ เป็นตำบลเก่าแก่จากหลักฐานที่เห็นได้ชัด คือ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดสนามชัย ซึ่งคณะกรรมการวัดได้ค้นคว้าหาหลักฐานว่า วัดสนามชัยสร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิดสงครามกับพม่า พม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและค่ายบางระจัน ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชัยแล้วทำลายปูชนียสถาน วัตถุก่อสร้าง ภายในวัดเกือบหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วได้บูรณะกันขึ้นมาใหม่
     การปกครอง พ.ศ.2485 ตำบลดอนกำ ถูกยุบไปขึ้นกับตำบลบางขุด สมัยนั้นตำบลบางขุดมีกำนันฉาบ  ด้วงทองคำ (ขุนบริบาล) เป็นผู้ปกครองต่อมาปี 2491 ตำบลดอนกำ ได้แยกออกจากตำบลบางขุดจนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน และได้ยกขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ประวัติความเป็นมาของสมาชิกในชุมชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
     ตำบลดอนกำเป็นตำบลที่ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนกันมาแต่โบราณ มีการขยายครอบครัวกันภายในตำบล มีเพียงส่วนน้อยที่อพยพมาจากที่อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องกัน การตั้งบ้านเรือนจะอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน้อย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก และปลูกไม้ผลร่วมไปด้วยตลอดแนว ปัจจุบันได้มีคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ส่งน้ำทำการเกษตร ริมคันคลองได้พัฒนาเป็นถนนลาดยาว มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านก็มีบ้านเรือน ออกมาสร้างอาศัย อยู่ตามริมคันคลองและถนนลาดยาง เพิ่มมากขึ้นเป็นระยะๆ


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th