Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง  
     ที่ตั้งของตำบลดอนกำ ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทอยู่ห่างจากอำเภอสรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 21.35 ตารางกิโลเมตร

เนื้อที่ 
     ตำบลดอนกำมีพื้นที่ทั้งหมด 7,981 ไร่ โดยแบ่งเป็น
1.พื้นที่อยู่อาศัย
2.พื้นที่การเกษตร
- พื้นที่นา
- พื้นที่ไม้ผล 
- พื้นที่พืช
3.พื้นที่อื่นๆ ผัก 
784 ไร่
6,783 ไร่
6,469 ไร่
311 ไร่
3 ไร่
414 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลดอนกำมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันตกมี คลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นที่ราบและดอน อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

 
ติดต่อกับ หมู่ 8 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ติดต่อกับ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ติดต่อกับ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ติดต่อกับ หมู่ที่ 9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และตำบลพักทัน 
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ลักษณะภูมิอากาศ
     ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู สามารถแบ่งฤดูกาล ออกเป็น 3 ฤดู คือ
     1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อนและชื้น พัดจากมหามหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป
     2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็น
     3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงของลมมรสุมจึงมีลมจากทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
     อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.6 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 23.3 องศาเซลเซียส
     สำหรับความชื้นสัมพัทธ์พบว่ามีค่าเฉลี่ยตลอดปี 71% ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด เดือนกันยายน มีค่าเฉลี่ย 94% และต่ำสุด เดือนกุมภาพันธ์

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ตำบลดอนกำมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำน้อย ตำบลดอนกำ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย มีความยาว ประมาณ 8 กิโลเมตร จากทิศเหนือจดใต้ของตำบล
     น้ำใต้ดิน ในกรณีที่เกษตรได้รับจากคลองชลประทานไม่เพียงพอ แก่การทำการเกษตร และบริโภคบางส่วน จะขุดบ่อน้ำตื้น ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 3 – 4 นิ้ว ความลึกประมาณ 10 – 20 วา มาใช้เพิ่มเติม เมื่อเกิดภาวะวิกฤตน้ำไม่เพียงพอ มีบ่อน้ำตื้นและบ่อโยก จำนวน 112 บ่อ

แหล่งน้ำในหมู่บ้าน
บ่อน้ำตื้น
บ่อบาดาล
ประปาหมู่บ้าน
คลองชลประทาน
จำนวน 50 แห่ง
จำนวน 62 แห่ง
จำนวน 11 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ตำบลดอนกำ มีคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา เป็นคลองส่งน้ำจากโครงการบรมธาตุ ซึ่งพื้นที่ของตำบลได้รับน้ำจากคลองนี้ ประมาณ 6,783 ไร่ ในหมู่ที่ 1 – 8
Responsive image