Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ก.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ เทศบาลตำบลดอนกำได้ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูเเลตำบลดอนกำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ( อบต.ลำโพ )

09 ก.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนกำ

09 ก.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ เทศบาลตำบลดอนกำได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ

05 ก.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชุมซักซ้อมข้อปฏิบัติของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ

29 มิ.ย. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ เทศบาลตำบลดอนกำ ได้เข้่าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 มิ.ย. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

26 มิ.ย. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ เทศบาลตำบลดอนกำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

21 มิ.ย. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม”

17 มิ.ย. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ตำบลดอนกำ

13 มิ.ย. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ตราสัญลักษณ์ อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( Local Environment Volunteer Save The Planet )
Responsive image