Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเฉลิม โพธิ์ชะคุ้ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เสาวรส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
Responsive image
นางสาวถนอม แย้มคล้าย
เลขานุการเทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
นายไพโรจน์ โพธิ์ขำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสว่าง จูบาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เสาวรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสุเมธ แผ้วบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสำเนาว์ กุลอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายนิคม โพธิ์กล่ำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสุชาติ สุโยธีธนรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายพิสิษฐ์ หรุ่มรื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายเฉลิม โพธิ์ชะคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายประจวบ กำจาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายสุรศักดิ์ รุ่งสังข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายธวัตร์ ทองเนียม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th