Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
Q&A
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ตำบลดอนกำ มีจำนวนถนนสายหลัด 3 สาย ได้แก่ ถนนสายสรรคบุรี - ชัณสูตร ถนนบ้านโพธิ์งาม - บ้านใหม่หอมกระจุย และถนนบ้านโพธิ์งาม - บ้านแค และมีถนนสายต่างๆ ดังนี้
- ถนนลูกรังคันคลองทิ้งน้ำทั้ง 2 ฝั่ง
- ถนนลูกรังคันคลองชลประทาน
- ถนนลูกรัง จำนวน 14 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 16 สาย
- สะพานเหล็ก จำนวน 1 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
ระยะทางประมาณ 4.00 กิโลเมตร
ระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 23.44 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 8.25 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 12 เมตร
รวมระยะทาง 18.6 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 13 ตู้ คือ หมู่ 1 มี 4 ตู้, หมู่ 2 มี 2 ตู้, หมู่ 4 มี 1 ตู้, หมู่ 5 มี 1 ตู้, หมู่ 6 มี 1 ตู้, หมู่ 7 มี 2 ตู้, หมู่ 8 มี 2 ตู้
โทรศัพท์
     ใช้ภายในครัวเรือน เป็นบางหมู่บ้าน และยังไม่ครบทุกครัวเรือน
หอกระจายข่าว 
     มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4, 8
เสียงตามสาย   
     มี 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 2, 3, 5, 6, 7


การไฟฟ้า
    - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ 744 ครัวเรือน
    - ไฟฟ้าสาธารณะ รวม 73 ดวง คือ หมู่ 1 มี 5 ดวง,หมู่ 2 มี 6 ดวง, หมู่ 3 มี 6 ดวง, หมู่ 4 มี 9 ดวง, หมู่ 5 มี 11 ดวง, หมู่ 6 มี 13 ดวง, หมู่ 7 มี 11 ดวง, หมู่ 8 มี 12 ดวง


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th