Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำและหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลดอนกำ
09 ต.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานเทสบาลตำบลดอนกำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ
09 ต.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
02 ต.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศ เรื่องแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29 ก.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
29 ก.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29 ก.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560
22 ก.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ
22 ก.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ
18 ก.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th