Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มิ.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (ประจำปีงบประมาณ 2558-2560)
20 มิ.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
08 มิ.ย. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
15 พ.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกำ
15 พ.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกำ
11 พ.ค. 2560 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
13 ธ.ค. 2559 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
27 ม.ค. 2559 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559
08 ธ.ค. 2558 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559
18 พ.ย. 2553 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดการ และสถานที่สรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th