Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) (26 มี.ค. 2561)  
ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้อยถ่ายรูปดิจิตอล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)  
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลดอน... (20 มี.ค. 2561)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8... (19 มี.ค. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร... (15 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ทางเข้าเทศบาลตำบลดอนกำ หมู่ที่... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยว... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สป.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเ... (08 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 5 ... (08 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านใหญ่หอมกระจุย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนก... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกำ (06 มี.ค. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดอนกำ... (05 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th