Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ


อาชีพ
- ทำไร่
- ทำนา
- ทำสวน
- เลี้ยงสัตว์
- ประมง
- ค้าขาย
- บริการ
- รับจ้าง
- ทำงานประจำรับราชการ
- ทำงานประจำเอกชนบริษัท/โรงงาน
- ว่างงาน
- ไปประกอบอาชีพที่อื่น
จำนวน 5 ครัวเรือน
จำนวน 260 ครัวเรือน
จำนวน 35 ครัวเรือน
จำนวน 42 ครัวเรือน
จำนวน 13 ครัวเรือน
จำนวน 84 ครัวเรือน
จำนวน 10 ครัวเรือน
จำนวน 205 ครัวเรือน
จำนวน 52 ครัวเรือน
จำนวน 132 ครัวเรือน
จำนวน 14 ครัวเรือน
จำนวน 77 ครัวเรือน
(ข้อมูลจาก แผนชุมชน หมู่ 1 - 8 ปี พ.ศ.2551)

หน่วยธุรกิจ
- ปั๊มน้ำมัน


- โรงอิฐ
- โรงสีข้าวชุมชน  
- อู่ต่อรถ 
จำนวน 17 แห่ง
คือ หมู่1 มี 1 แห่ง,หมู่2 มี 6 แห่ง,หมู่3 มี 2 แห่ง, หมู่5 มี 4 แห่ง, หมู่6 มี 1 แห่ง, 
หมู่7 มี 2 แห่ง, หมู่8 มี 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
     (ข้อมูลจาก การจัดเวทีประสานแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน)

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th