Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ส.ค. 2561
ถึง
15 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 หมู่บ้าน
15 ส.ค. 2561
ถึง
15 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอันโนมัติ หมู่ที่ 1-8
14 ส.ค. 2561
ถึง
14 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม (สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ
14 ส.ค. 2561
ถึง
14 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2561
ถึง
10 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
07 ส.ค. 2561
ถึง
07 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ
06 ส.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชนประจำปี 2561
06 ส.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ส.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ-5009 ชัยนาท
03 ส.ค. 2561
ถึง
03 ส.ค. 2561
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th