Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
Q&A
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2562
ถึง
18 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ข้างบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกำ
18 เม.ย. 2562
ถึง
18 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2562
ถึง
18 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลดอนกำ
09 เม.ย. 2562
ถึง
09 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแศมทาสีลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนออราคาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ ตามโครงกการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงดนตรี ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งหลอด และกาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th