Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ม.ค. 2565
ถึง
19 ม.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565
ถึง
19 ม.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565
ถึง
19 ม.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0009 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565
ถึง
18 ม.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
10 ม.ค. 2565
ถึง
17 ม.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
04 ม.ค. 2565
ถึง
11 ม.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2564
ถึง
27 ธ.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2564
ถึง
27 ธ.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต 8989 ชัยนาท จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564
ถึง
23 ธ.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.60022 สายข้างบ้านนางราตรี หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกำ
15 ธ.ค. 2564
ถึง
22 ธ.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงหอถังสูงพร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th