Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ค. 2567
ถึง
23 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทำหลังคาคลุมถังกรองน้ำประปา หมูที่ 5 ตำบลดอนกำ
16 พ.ค. 2567
ถึง
23 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทำหลังคาคลุมถังกรองน้ำประปา หมูที่ 3 ตำบลดอนกำ
15 พ.ค. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมวางท่อ คสล. (ข้างศาลาประชาคม) หมูที่ 5 ตำบลดอนกำ
15 พ.ค. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ (สายบ้านนายเกื้อ) หมูที่ 1 ตำบลดอนกำ
15 พ.ค. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.60031 สายทางเข้าวัดสนามชัย หมูที่ 7 บ้านหอมกระจุย ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
15 พ.ค. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ (แบบไร้สาย) หมู่1-8 ตำบลดอนกำ
15 พ.ค. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง ขุดลอกคูส่งน้ำสายแยกป้อมตำรวจวัดโพธิ์งาม-ร้านกิตติพันธ์ หมูที่ 2 ตำบลดอนกำ
15 พ.ค. 2567
ถึง
22 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลาง ขุดลอกคูส่งน้ำ สายแยกป้อมตำรวจโพธิ์งาม-คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 หมู่ 1 ตำบลดอนกำ
14 พ.ค. 2567
ถึง
21 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ เทพื้น คสล.(สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ) หมู่ 3 ตำบลดอนกำ
13 พ.ค. 2567
ถึง
20 พ.ค. 2567
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Responsive image