Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ... (18 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม... (11 ต.ค. 2561)  
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ-5009 ชัยนาท โด... (11 ต.ค. 2561)
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ (04 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาบริการเจ้ากน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานเอกสารและบันทึกข้อมูล กองคลังเทศบาล... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสวนและต้นไม้กองช่างเทศบาลตำบลดอนกำ (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยดูแลระบบประปาตำบลดอนกำ (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) ประจำปีง... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จััดซื้อวัสดุสำนักงาน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อ คสล.(ช่วงนานายไม้) หมู่ที่ 2 ตำบ... (17 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล.(ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 ... (17 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th