Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศและเอกสารสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปู Asph... (13 ก.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์ผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ก.ค. 2561)  
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปู ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 5 บ้านว... (04 ก.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมระบบสายส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง กล้องวงจรปิด CCTV... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ทีี่ 2 (ช่วงหน้าบ้า... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (02 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ อ... (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร ป... (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ... (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบสายส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง กล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเ... (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์ผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่... (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผน โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปู Asphaltic concrete (สายทางเข้าวั... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดมาตราน้ำและเก็บค่าประปา หมู่ที่ 4,5,6,8 ตำบลดอนกำ ... (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ-5009 ชัยนาท (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าบ้านนางเลี่ยน ม่วงทอ... (19 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th