Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง... (08 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โ... (28 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วนชนิดตั้... (28 พ.ย. 2560)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) (28 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ้ทพระบรม... (28 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน... (28 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง-7393 ชัยนาท (24 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำเรื่องประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากา... (24 พ.ย. 2560)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธิ์การยื่นแบบชำระภาษี ... (14 พ.ย. 2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราค... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้... (13 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยว... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยย... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานเทศบาลตำบล... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานเอกสารและบันทึกข้อมูล สำนักป... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ (31 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th