Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธิ์การยื่นแบบชำระภาษี ... (14 พ.ย. 2560)  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราค... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยว... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยย... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (10 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานเทศบาลตำบล... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานเอกสารและบันทึกข้อมูล สำนักป... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ (31 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลดอนกำ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลต้นไม้และสวนกองช่างเทศบาลตำบ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านธุรการกองช่างเทศบาลตำบลด... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอ... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปี... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ (หน้าตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 ตำบลด... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอาจารย์สุพรชัย หมู... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมเก้าอี้พลาสติกและผ้าคลุมสีขาว จัดวาง... (24 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th