Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟ... (21 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอ... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กพย798 ชัยนาท (16 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (31 ม.ค. 2561)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลระบบประปา (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยงานเอกสารและบันทึกข้อมูล สำนักปลัด (31 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) โดยวิีธีเฉพาะเจ... (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอน... (18 ม.ค. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านบังแดดปรับแสง(สำนักงานต่อเติม)โดยวิธีเฉพ... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (17 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดปรับแสง(สำนักงานต่อเติม) (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำตกแต่งริ้วขบวน ตามโครงกา... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th