Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการวางท่อ คสล.... (22 ก.ย. 2560)  
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดซื้อรถยนต์บ... (22 ก.ย. 2560)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะ... (18 ก.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกำ (05 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (04 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ทีี 2 ตำบลดอนกำ (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าบ้าน นางเลื่อน ม่วงท... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์/ห้องประชุม หมู่ที่ 3 ตำบ... (10 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ หมู่ที่ 3 (10 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ(ข้างร้านค้านายสมชายริมแม่น้ำน้อย) หมู่ท... (02 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 3 6 จำนวน 4 โ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(แยกป้อมตำรวจโพธิ์งามเข้าตลาด)หมู่ที่ ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกำ หม... (26 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1.สายแยกลานตาก... (25 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกำ) หมู่ที... (25 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ง... (07 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2... (07 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 256... (06 ก.ค. 2560)
ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด (20 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th