Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ทีี 2 ตำบลดอนกำ (18 ส.ค. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าบ้าน นางเลื่อน ม่วงท... (15 ส.ค. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์/ห้องประชุม หมู่ที่ 3 ตำบ... (10 ส.ค. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ หมู่ที่ 3 (10 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ(ข้างร้านค้านายสมชายริมแม่น้ำน้อย) หมู่ท... (02 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 3 6 จำนวน 4 โ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(แยกป้อมตำรวจโพธิ์งามเข้าตลาด)หมู่ที่ ... (31 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกำ หม... (26 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1.สายแยกลานตาก... (25 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนกำ) หมู่ที... (25 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ง... (07 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์แบบรายงานการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2... (07 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 256... (06 ก.ค. 2560)
ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (ประจำปีงบประมาณ 2558-2560) (20 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560... (08 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ... (15 พ.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ... (15 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (13 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th