Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนกำ ปร... (13 ก.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (19 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินแ... (30 มิ.ย. 2565)
การเเจกอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่วงสถานการณ์โควิด (ตามโครงการสนับ... (19 พ.ค. 2565)
การจ่ายเงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่... (19 พ.ค. 2565)
การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูเเลผู... (19 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)  

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)  

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)

กิจกรรมงานบวงสรวงดวงวิญญา... (18 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันเด็ก 2553 (18 พ.ย. 2553)

คาราวานเสริมสร้างเด็ก เดื... (18 พ.ย. 2553)

ประเพณีสงกรานต์ 52 (18 พ.ย. 2553)

โครงการปลูกป่า (18 พ.ย. 2553)

โครงการศึกษาดูงานจังหวัดต... (18 พ.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแ... (28 ก.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล... (14 ก.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (12 ก.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภา... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ (สายแยกลานตากผล... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบลาตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ... (26 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ... (26 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ (สายแยกลานตากผ... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ตามโครงการสนับส... (23 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดย... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรือง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ ร... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเน... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ... (17 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอา... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนัก... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย - กรวด พร้อมอุปกรณ์... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย - กรวด พร้อมอุปกรณ์... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย - กรวด พร้อมอุปกรณ์... (15 ส.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image
 

เทศบาลตำบล ดอนกำ
 
QR-CODE
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ไฟฟ้า/ประปา ชำรุด หรือ เรื่องร้องเรียนทั่วไป
สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ QR-Code
หรือที่ https://forms.gle/rXQzjMb9n4Pv4JJM7Responsive image