Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทาง... (15 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 8 หมู่บ้าน (15 ส.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธ... (14 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม (สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ) หมู... (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโร... (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม... (07 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ-5009 ชัยนาท (06 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ส.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงา... (06 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (03 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจดมาตราน้ำประปาและเก็บค่าประปา หมู่ที่ 4,5,6 และห... (01 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 ส.ค. 2561)
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพั... (01 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุง Asphalti... (01 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบ... (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องแห่ดนตรี ตามโครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพร... (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นเทียน ดอกไม้และวัสดุประดับ ตกแต่งต้นเทียน ตามโค... (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียยน บต-8989 ชัยนา... (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th