Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
Q&A
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนัก... (28 ธ.ค. 2561)  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 พ.ย. 2561)  
ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งบานเหล็ก ปิด-เปิด ท่อระบายน้ำ คสล. หม... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (01 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5.30... (31 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าบ้านนางเลี่ยน ม่วงท... (31 พ.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวั... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงติดตั้งบานเหล็ก ปิด-เปิด ท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2... (25 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าบ... (23 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมบานเปิด-ปิด หมู่ที่ 3 (ช่วงสะพาน ... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านว... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์กองคลัง โดย... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล... (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกำ โดย... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมบานประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๓ ช่วงสะพาน... (11 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลดอนกำ โดยวิธีเฉพ... (19 มี.ค. 2562)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านหอมกระจุย) หมู่ที่ 6 ตำบลดอ... (19 มี.ค. 2562)  
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ-5009 ชัยนาท โดยวิธีเ... (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านดอนกำ ตำบลดอนกำ โดยวิธี... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบ... (01 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการช่วยงานเอกสารกองช่าง ประปีงบประมาณ 2562 ระหว่า... (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและสแกนแผนที่ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ... (28 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ (26 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจมีไฟหมุน โดยวิ... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบล... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพย 797 ชัยนาท , 1กง-... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 (บ้านดอนกำ) ตำบลดอนกำ (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒน... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.(ข้างบ้านนายเจน) หมู่ท... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพาหนะเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพั... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสม... (14 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6 ข้างบ้านนายเจน หมู่ที่ 6 ตำบล... (08 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th