Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรว... (22 ก.พ. 2566)  
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก... (07 ก.พ. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ของผู้มี... (06 ก.พ. 2566)  
ประกาศรายงานงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 ม.ค. 2566)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (04 ม.ค. 2566)
รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2... (28 ธ.ค. 2565)
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (31 ต.ค. 2565)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (26 ต.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนกำ ปร... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (19 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินแ... (30 มิ.ย. 2565)
การเเจกอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่วงสถานการณ์โควิด (ตามโครงการสนับ... (19 พ.ค. 2565)
การจ่ายเงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่... (19 พ.ค. 2565)
การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูเเลผู... (19 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(03 มี.ค. 2566)  

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (07 ก.พ. 2566)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมตามโครงการลดปริมาณ... (15 ธ.ค. 2565)

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ... (17 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ โด... (17 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 67 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ... (17 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจ... (17 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะ... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักป... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉ... (15 มี.ค. 2566)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะ... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ หมู่ที่ 3... (13 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๑ ร... (08 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุ... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุประปา จำนวน 39 รายการ (กองช่... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบ... (03 มี.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (02 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็ก... (21 ก.พ. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image

Facebook เทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
Responsive image