Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (25 ต.ค. 2566)  
ขอส่งแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (09 ต.ค. 2566)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม ... (04 ต.ค. 2566)  
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (03 ต.ค. 2566)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประ... (02 ต.ค. 2566)
ขอเชิญเสนอราคาจำหน่ายพัสดุของเทศบาลตำบลดอนกำ (08 ก.ย. 2566)
เทศบาลตำบลดอนกำขอประชาสัมพันธ์ เเละขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความ... (19 ก.ค. 2566)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุ... (13 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (29 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ... (29 มิ.ย. 2566)
รายงานผลการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนกำ (22 มิ.ย. 2566)
รายงานผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประม... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบ... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จ... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561-2565 (31 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(03 มี.ค. 2566)  

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (07 ก.พ. 2566)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมตามโครงการลดปริมาณ... (15 ธ.ค. 2565)

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิ... (27 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ... (27 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพา... (27 พ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (27 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายข้างโรงเรียนวัดโพธิ์... (23 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายแยกสถานีอนามัย หมูที... (23 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Ser... (20 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 2 หลัง (ก... (20 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว (ก... (20 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเ... (17 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อย... (16 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูส่งน้ำคูสายทองคลุม หมูที่ 6 ตำบลดอนกำ โดยวิ... (16 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูส่งน้ำคูสายแยกลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมูที... (16 พ.ย. 2566)
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (14 พ.ย. 2566)
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (14 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำกำจัดวัชพืช คูสายข้างบ้านนายเฟื่อ... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำกำจัดป่าวัชพืช คูสายนานายทองสุข หม... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องส่วาง สายข้างโรงเรียนวัดโพธิ์งาม หมูที่ 2 ... (10 พ.ย. 2566)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายแยกสถานีอนามัย หมู่ที่ 3 ตำบลดอ... (10 พ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถั... (10 พ.ย. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image

Facebook เทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
Responsive image