Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อ คสล.(ช่วงนานายไม้) หมู่ที่ 2 ตำบ... (17 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ คสล.(ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 ... (17 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูสำนักงาน ประตูห้องประชุม ประตูห้องน้ำ เท... (12 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (12 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรร์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียนใ... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด (11 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (05 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจดมาตราน้ำประปาและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 4,5,6 แ... (03 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพาหนะสำหรับเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพั... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายอิงค์เจ้ท โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเยาว... (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมห้องน้ำ-ส้วม(สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ) หม... (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th