Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 ม.ค. 2566)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (04 ม.ค. 2566)  
รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2... (28 ธ.ค. 2565)  
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (31 ต.ค. 2565)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (26 ต.ค. 2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนกำ ปร... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (19 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินแ... (30 มิ.ย. 2565)
การเเจกอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่วงสถานการณ์โควิด (ตามโครงการสนับ... (19 พ.ค. 2565)
การจ่ายเงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่... (19 พ.ค. 2565)
การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูเเลผู... (19 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)  

กิจกรรมตามโครงการลดปริมาณ... (15 ธ.ค. 2565)

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)

กิจกรรมงานบวงสรวงดวงวิญญา... (18 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันเด็ก 2553 (18 พ.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายข้างบ้านนายบุญนำ) หมูที่ 4... (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายข้างโรงเรียนวัดโพธิ์งาม) หม... (18 ม.ค. 2566)  
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉ... (17 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ล้อหมุน 1 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉเพร... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอาจารย์สุพรชัย หมู... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ล้อหมุน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยเฉพาะเจาะจ... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเล่น (บ้านลม) โครงการวันเด็กแห่งชาต... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (คูสายแย... (12 ม.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยว... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (คูสายแยกลานตากผลผลิต... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำ... (28 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2... (30 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเ... (30 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยว... (30 พ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา (28 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 36000BT... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดย... (24 พ.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image
 

เทศบาลตำบล ดอนกำ
 
QR-CODE
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ไฟฟ้า/ประปา ชำรุด หรือ เรื่องร้องเรียนทั่วไป
สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ QR-Code
หรือที่ https://forms.gle/rXQzjMb9n4Pv4JJM7Responsive image